Home News Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων

by Nafplio


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), και οι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής-υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφτούν την υπηρεσία ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους όπου θα προσληφθεί ο ωφελούμενος, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο προσκομίζοντας το καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή και εταιρική σύνθεσή της καθώς και ο ΑΦΜ της.

Source link

You may also like

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy